Generelle vilkår og betingelser

1. Kontraktsinngåelse og betaling

Bestillingsforespørsler kan gjøres via nettskjemaet eller via e-post. Den reisende mottar deretter bankdetaljene til Ursa Minor Adventures AS med forespørsel om å overføre et depositum på 250 euro per person. Ønsket plass reserveres uforpliktende i en uke. Så snart depositumet er kommet inn på Ursa Minor Adventures-kontoen, blir bestillingen gyldig. Den reisende mottar også en bestillingsbekreftelse.
Det resterende beløpet forfaller 28 dager før turens start. Et unntak er imidlertid korttidsregistreringer som gjøres mindre enn 32 dager før reisens start. Totalbeløpet skal overføres umiddelbart.

2. Program

Det respektive programmet for den bestilte turen finner du i programbeskrivelsen på hjemmesiden www.huskylodge.no.

3. Deltakelseskrav

For å ivareta gjestenes sikkerhet er deltakere på en hundesledetur underlagt minimumskrav når det gjelder alder og fysisk form. Deltakere på hundekjøringsturer som varer i flere dager bør være minst 16 år. Kondisjonsnivået som kreves for en slik tur er omtrent det samme som kreves for en sykkeltur med bagasje i lave fjellkjeder. Viser det seg under omvisningen at en gjest ikke oppfyller kravene, kan turforløpet – om mulig – endres eller om nødvendig kanselleres av sikkerhetsmessige årsaker. I dette tilfellet er det ingen rett til refusjon av (forholdsmessig) reisepris eller gjennomføring av alternative programmer.

4. Avbestillinger, endringer, ombestillinger

Avbestillinger, endringer og ombestillinger skal meddeles Ursa Minor Adventures AS skriftlig eller i tekstform.
For kanselleringer eller unnlatelse av å foreta den endelige betalingen, vil følgende faste kanselleringskostnader belastes:

– €250 fra bestilling – fra 120 dager før turens start 30 % av turprisen – fra 89 dager før turens start 60 % av turprisen – fra 45 dager før turens start 100 % av turprisen Det resterende beløpet skal betales minst 28 dager før turens start.

Kontraktspartneren står fritt til å bevise at Ursa Minor Advetures AS har påført ingen eller kun mindre skader.
Vi anbefaler å tegne reise/ulykkesforsikring samt reiseavbestillingsforsikring.

5. Ansvarsfraskrivelser

Å delta i utendørsaktiviteter kan innebære risiko og skader. Kunden deltar på eget ansvar. Ursa Minor Adventures AS tilbyr ingen deltakerforsikring, ulykkes- eller reiseforsikring. Dette er opp til hver enkelt deltaker.

Deltakeren forplikter seg til å følge guidens anvisninger under arrangementet og, med mindre annet er avtalt, holde seg til gruppen.

Det er plikt til å betale erstatning for selvforskyldt ødeleggelse eller skade på leid utstyr.

Ursa Minor Adventures AS er ikke ansvarlig for: Dårlig vær, dårlige forhold og uforutsette omstendigheter, tap og ødeleggelse eller glemt utstyr.

Ursa Minor Adventures AS er ikke ansvarlig dersom manglende eller uriktig oppfyllelse av kontrakten skyldes følgende årsaker:

1. på grunn av uaktsomhet fra den reisendes side før eller under reisen

2. force majeure eller en hendelse som Ursa Minor Adventures AS ikke kunne forutse eller avverge til tross for all aktsomhet

3. dårlige værforhold

4. dårlige snø- og isforhold

5. uforutsigbare skader på utstyr og maskiner

6. Publikasjoner

Ursa Minor Adventures AS kan bruke bilder og videoer tatt under arrangementet for publisering gratis.

7. Ansvarsforsikring

Ursa Minor Adventures AS, har en ansvarsforsikring hos Fremtind forsikring.

Fra: januar 2024

:-)