Våre reinsdyr

Reinsdyr er et større pattedyr som lever i nordområdene. Man finner dem i det nordlige Eurasia og i Nord-Amerika, samt på de større arktiske øyene Svalbard, Ellesmere og Grønland. For å komme seg til midlere klima på vinteren kan reinen vandre opp mot 5000 kilometer – og dette er det den lengste trekkingen vi ser på landfaste pattedyr.

I dager det omtrent 4 millioner ville og 3 millioner tamme reinsdyr på verdensbasis. Tre fjerdedeler av de ville reinene bor i Nord-Amerika og mer enn tre fjerdedeler av de tamme i Sibir.

De store flokkene med reinsdyr man ser i Lappland og i det østlige Russland er halvtamme rein som hører til samene.

Det er uvisst hvilket folkeslag som først tok rein som husdyr, men det er antatt at de først ble temmet i det østlige Sibir for over 5000 år siden.

:-)

Begynnelsen på sosialisering og temming av reinsdyr startet omtrent for 5000 år siden i sibir.

Verdt å vite

I det nordlige Europa har samene med stort hell temmet og holdt reinsdyr. Frem til 1700-tallet ble de utelukkende brukt som laste- og trekkdyr, før høyere skattesatser førte til at de videreutviklet husdyrholdet.

I dag holdes reinsdyrflokker i Lappland og Nord- Russland, og de flyttes på beitemarkene i en delvis nomadisk tilværelse. I Norge og Sverige er reinsdyrdrift kun praktisert av samene, mens det i Finland hovedsakelig er kvænene som driver rein. Flokkene beveger seg fritt over vidda og samles innimellom for å merkes eller for å slakte utvalgte dyr.

:-)